מדיניות הפרטיות של אתר TevaCann

אנו מבקשים להביא לידיעתך מהו המידע שייאסף ויעובד על ידי טבע ישראל בע"מ או מי מטעמה ("טבע" או כל פנייה בגוף ראשון) במסגרת אתר TevaCann [tevacann.co.il] ("האתר"), וכיצד טבע תעשה בו שימוש. מדיניות הפרטיות חלה על מידע מזוהה או ניתן לזיהוי באמצעים סבירים.

טבע תפעל כמפורט במדיניות פרטיות זו, בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("החוק").

האתר מאפשר להשאיר פרטי קשר ולמלא פרטים נוספים על מנת לקבל מידע כללי או לקבל הדרכה מאחות לגבי השימוש במוצרים. כדי לרכוש מוצרים נדרשת מסירת פרטים שישמשו את הגורם הרלוונטי מטעמנו כדי ליצור איתך קשר (להלן: "השירותים").

השימוש באתר ובשירותים מצריך עיבוד של מידע אישי, כמפורט להלן.

ככלל, אין חובה חוקית למסור את המידע אולם במקרים מסוימים (כמו רכישת מוצרים) מסירת מידע מסוים נדרש על פי דין.

במידה ומדובר ברכישת מוצר על ידי אדם שאינו כשיר משפטית, תידרש הסכמת האפוטרופוס על פי דין.

1. סוגי המידע שנאסף אודותיך ואופן האיסוף

אנו אוספים מידע במסגרת השימוש באתר, כולל באופנים המפורטים להלן:
(1) מידע שאת/ה מוסר/ת לנו – שם מלא, מספר טלפון נייד, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל, מספר תעודת זהות.
צילום תעודת זהות.
צילום רישיון קנאביס רפואי בתוקף.
צילום מרשם קנאביס רפואי בתוקף.
(2) מידע שמתקבל מצדדים שלישיים – כגון מידע שמתקבל מרשויות המדינה, מידע שמתקבל מספקים שלנו שנותנים לך שירות, מידע שמתקבל מצדדים שלישיים בקשר עם פעילותך באתר.
(3) מידע על ציוד הקצה ממנו אתה גולש.
(4) מידע בקשר לאתר – טבע והגורמים מטעמה משתמשים בקוקיות (cookies) וטכנולוגיות דומות (כגון tags ו-web beacons), אשר מאפשרות לנו לאסוף מידע בקשר לפעילותך באתר, כגון משך ביקורך באתר והדפים בהם ביקרת.

2. קוקיות וטכנולוגיות דומות

כאמור, אנו משתמשים בקוקיות וטכנולוגיות דומות, לרבות של צדדים שלישיים, לצרכי אבטחת מידע, מדידה וייעול השירותים והתאמתם להעדפותיך האישיות. למשל, שימוש בקוקיות מסייע לזהותך בעת כניסה חוזרת לאתר האינטרנט. באמצעות הקוקיות תנוטר פעילותך באתר וייאסף באופן אוטומטי מידע כגון כתובת IP, גרסאת מערכת ההפעלה, סוג דפדפן, מיקום ועוד. ניתן למנוע איסוף מידע באמצעות קוקיות דרך ניהול האפשרויות שמציעים דפדפנים ו/או מערכות הפעלה (תלוי במכשיר ממנו אתה גולש), המאפשרים גם מחיקה של הקוקיות.
תשומת הלב לכך שמחיקת קוקיות עלולה להוביל לחוסר זמינות של חלק מהשירותים, או לגרום לך להזין מחדש את פרטי ההתחברות שלך. שינוי ההגדרות הוא באחריותך.
צדדים שלישיים, לרבות פייסבוק פיקסל ו-Google Analytics, עשויים להשתמש בקוקיות, web beacons וטכנולוגיות אחסון אחרות כדי לאסוף או לקבל מידע מהאתר ולהשתמש במידע זה כדי לספק שירותי מדידה.
ניתן לנהל העדפות לגבי איסוף ושימש במידע כאמור ע"י שינוי הגדרות הדפדפן או בהתאם לאופן המפורט כאן: http://www.aboutads.info/choices וכאן: https://allaboutcookies.org/
להרחבה לגבי גוגל לחץ כאן ולחסימת איסוף מידע על ידי גוגל ראה כאן.

3. מידע על אחרים

אם תמסור מידע אישי על אחרים באחריותך לוודא כי הם מסכימים לכך ולאמור במסמך זה.

4. המטרות והשימושים במידע

נשתמש במידע בעיקר כדי לספק לך את השירותים הניתנים באתר ולתפעל אותם. אולם נוכל להשתמש במידע גם למטרות הבאות:
(1) שיפור השירותים והמוצרים וייעולם.
(2) מחקר וסטטיסטיקה - מידע סטטיסטי מסייע לנו בהבנת מגמות וצרכים של המשתמשים, ומאפשר לנו לשקול פיתוח ושדרוג של שירותים ומוצרים חדשים, ולהתאים שירותים ומוצרים לצרכי המשתמשים. מידע סטטיסטי הינו אנונימי ולא נקשר אותו למידע אישי.
(3) נשתמש במידע סטטיסטי לצרכים שונים כולל העברתו לצדדים שלישיים בהתאם לדין. העברת מידע במקרה כזה תיעשה כאשר המידע יהיה אגרגטיבי, ותוך נקיטת אמצעים שיקשו לזהותך במאמץ סביר.
(4) עמידה בדרישות הדין, כגון הוראות משרד הבריאות, והוראות של רשויות מוסמכות אחרות.

5. העברת מידע לגורמים נוספים

לצורך המטרות והשימושים המפורטים במסמך זה, ובהתאם לדרישות הדין, המידע יועבר גם לגורמים הבאים ו/או בנסיבות הבאות, בישראל ו/או מחוץ לגבולות ישראל לרבות באמצעות שירותי ענן, וגורמים אלו יהיו רשאים להשתמש במידע שהועבר אליהם, לאותן מטרות שמפורטות במסמך זה:
• חברות קשורות של טבע.
• קבלני משנה, למשל לצורך אספקת השירותים, אחסון, תמיכה טכנית ואדמיניסטרטיבית ביחס למידע והתקשרות מול משתמשים.
• במקרה של דיווח על תופעות לוואי, ואם הדבר יידרש במפורש על ידי רשויות הבריאות, בארץ ומחוצה לה, טבע תהא רשאית להעביר מידע מזוהה שלך למחלקת פרמקוויג'לנס, מעקב תרופתי בטבע ולרשויות הרלוונטיות, ובמידת הצורך לפנות בעניין זה אל הרופא המטפל שלך.
• אם נקבל צו שיפוטי או הוראות רגולטוריות, המורים לנו למסור את המידע.

6. העברות מידע לחו"ל

אנו עשויים להעביר מידע אודותיך אל מחוץ לגבולות ישראל, לרבות למדינות שבהן דיני הגנת הפרטיות מספקים הגנה פחותה מזו שקבועה בדין הישראלי.

7. שמירת המידע

טבע או מי מטעמה, תשמור את המידע למשך הזמן הדרוש לה למימוש המטרות המותרות לה על פי דין ועל פי מדיניות פרטיות זו וכן למשך התקופה הנדרשת להגנה ולשמירה על זכויותיה המשפטיות, ולצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, דרישות תיעוד, מניעת הונאה או תרמית ואכיפה של תנאי מסמך זה.

8. משלוח הודעות ליצירת קשר

אם תשאיר פרטייך באחד העמודים ליצירת קשר באתר, אנו נחזור אלייך טלפונית. אם לא נצליח להשיגך טלפונית מספר פעמים, נשלח על כך SMS למספר הטלפון שאותו מסרת.
ייתכן שיישלחו אליך דיוורים שטבע חייבת או רשאית לשלוח לך על פי דין, גם ללא הסכמתך.

9. אבטחה

אנו נוקטים באמצעים המקובלים בתעשייה על מנת להגן על המידע שנמסר לנו, אולם איננו יכולים להבטיח אבטחה מוחלטת של המידע.
כל עוד אנחנו או מי מטענו, נוקטים אמצעי אבטחה לא נהיה אחראים לכל נזק שנגרם בעקבות גישה בלתי מורשית למידע. יובהר כי גם באחריותך לנקוט אמצעי אבטחת מידע הולמים כגון שימוש באמצעים נגד וירוסים, עדכון תוכנה וכדומה.

10. עיון, תיקון או עדכון של המידע שלך

טבע מאפשרת לעיין במידע (כהגדרתו בחוק) ולתקנו במידת הצורך בהתאם לדין הרלוונטי. כדי לבקש לעיין במידע או לתקנו, ניתן ליצור עמנו קשר בכתובת Tevacare@med-trix.com.

11. הודעות בדבר שינויים ועדכונים

טבע, ומי מטמעה, רשאית לעדכן ו/או לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת, בהתאם לצורך לפי לשיקול דעתה הבלעדי. אנא שימ/י לב לשינויים או עדכונים אלו, אשר יופיעו במדיניות הפרטיות המוצגת באתר, משום שהם יחולו עליך עם פרסומם.

12. פרטי קשר

ניתן לפנות לשירות הלקוחות בכתובת Tevacare@med-trix.com או בטלפון 1-800-805-005, על מנת לברר פרטים לגבי מסמך זה, ובכלל.